05.04.2021

Դրամաշնորհները՝ որպես ֆինանսավորման հասանելիության գործիք

Այս տեղեկատվական թերթիկում կարող եք գտնել դրամաշնորհների՝ որպես ֆինանսավորման հասանելիության գործիք լինելու մասին տեղեկատվություն՝ տեխնոլոգիական նորաստեղծ ձեռնարկություններին խթանելու համար:

 

Դրամաշնորհները՝ որպես ֆինանսավորման հասանելիության գործիք (անգլերեն)